Energies Renovables

 

Les Energies Renovables són formes de producció d’energia que no depenen, en principi, d’una primera matèria exhaurible i que es caracteritzen per l’absència de contaminació i de residus.

(Font. Enciclopèdia Catalana)

Al llarg dels darrers anys, la preocupació per la possible reducció de les reserves de petroli i de gas natural han portat a la recerca de noves energies alternatives. També el temor a l’augment de la pol·lució ambiental i acords com el Protocol de Kyoto han estimulat la investigació de noves fonts energètiques amb un menor impacte ambiental. Dins d’aquesta categoria, s’hi inclouen les següents tipologies d’energia:

Comments are closed