Biomassa

El terme Biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica, d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.

biomassa

  • La Biomassa
  • Mapes de calderes
  • Proveïdors
  • Preus orientatius

L’energia que es pot obtenir de la Biomassa prové de la llum solar, la qual gràcies al procés de la fotosíntesi és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. L’energia acumulada en la Biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.

L’aprofitament de l’energia de la Biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte ambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera en el procés de combustió, ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.

De totes les anomenades Energies Renovables, la Biomassa és la que porta associada un concepte de reciclatge més intrínsec, ja que en el procés d’obtenció d’energia té un balanç energètic net. Això vol dir que el CO2 alliberat en última instància, el qual és en gran part el responsable de l’escalfament global, ha estat prèviament absorbit per les mateixes plantes en el seu propi procés de creixement.

Al mapa adjunt a continuació s’hi poden veure les diferents calderes de biomassa instal·lades al territori, classificades per anys.

Si tens una caldera de biomassa i no figura al mapa, i t’interessa sortir-hi, només cal que truquis enviïs un correu electrònic a: info@energiaibosc.com.

Empreses Forestals al Ripollès:

empreses forestals ripolles

construction-area-150275_1280En construcció. Perdoneu les molèsties.

Comments are closed