Recursos

Geotèrmia
Aerotèrmia
Eficiència energètica
Domòtica
Eòlica
Gestió de l'aigua

Transició Energètica

Aquí podeu trobar els informes de transició del diferents municipis, comarques, vegueries i províncies de Catalunya. Per poder elaborar els presents informes s’ha treballat amb un model desenvolupat per Ramon Sans Rovira,  enginyer industrial, expert en transició energètica i autor del model de càlcul TE21. Aquest model demostra que una transició energètica és viable tècnicament, econòmica, territorial i ambiental.  Enllaç pàgina web

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya neix de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.

El document de bases que ha aprovat el Govern català per ser presentat al Parlament de Catalunya, ha estat fruit d’un procés de concertació on hi ha participat la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic. Enllaç document

Recull de noticies relacionades amb la Transició energètica Noticies categoria Transició energètica

Comptabilitat Energètica

Aquí podeu trobar els informes de transició del diferents municipis, comarques, vegueries i províncies de Catalunya. Per poder elaborar els presents informes s’ha treballat amb un model desenvolupat per Ramon Sans Rovira,  enginyer industrial, expert en transició energètica i autor del model de càlcul TE21. Aquest model demostra que una transició energètica és viable tècnicament, econòmica, territorial i ambiental.  Enllaç pàgina web

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya neix de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.

El document de bases que ha aprovat el Govern català per ser presentat al Parlament de Catalunya, ha estat fruit d’un procés de concertació on hi ha participat la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic. Enllaç document

Recull de noticies relacionades amb la Transició energètica Noticies categoria Transició energètica

Energia Solar Tèrmica

Eina de calcul i dimensionat d’instal.lacions fotovoltaiques

Energia Solar Fotovoltaica

Eina de calcul i dimensionat d’instal.lacions fotovoltaiques