Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Agència d’Energia del Ripollès

L’Agència de l’Energia del Ripollès té com a objectius potenciar la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica en empreses (públiques o privades) i promoure les fonts d’energia renovables, tant en l’àmbit públic com  en el privat.

El servei principal que s’ofereix des de l’Agència és l’assessorament energètic en polítiques energètiques i hídriques, tant a sector públic (principalment ajuntaments) i privat, per facilitar la seva consolidació. Aquest assessorament es realitza mitjançant l’estudi de les factures energètiques i petites visites de diagnosi. Alhora, es doten aquestes empreses de metodologies innovadores pel que fa a la diagnosi energètica i al càlcul de petjada de carboni. També es fomenta l’autogestió a través de l’eina gratuïta EneGest.

Som impulsors del  Pla contra la Pobresa Energètica al Ripollès. Aquest Pla vol proporcionar una metodologia de treball escalada per implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès.

 

Els darrers anys, i juntament amb l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura, s’ha iniciat un projecte de foment a la transició energètica en municipis i comarques  que pretén impulsar el canvi de sistema energètic, del model actual basat en combustibles fòssils a un model 100% renovable.

 

Finalment, es treballa amb accions de sensibilització, formació i divulgació d’informació sobre energia i canvi climàtic a través del portal www.energiaibosc.com.

 

Per a més informació: 972 70 44 99 o info@energiaibosc.com.

 

Projectes associats:

·        Treball a les 7 comarques

·        Pirinnowa’TT (posar-hi enllaç al pirinnowa’tt