Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Cap a un mercat local, professionalitzat i sostenible de la biomassa

El projecte de cooperació europea Promobiomasse ha presentat avui a Solsona un model de gestió per fer front als reptes del mercat de la biomassa forestal i agrícola per a ús energètic

El CTFC acull aquesta setmana el tercer Comitè Tècnic Trasnacional de Promobiomasse, un projecte que pretén impulsar el mercat energètic de la biomassa forestal i agrícola per a ús energètic en el territori SUDOE (sud-oest d’Europa). Aquest matí, la societat pública d’habitatge del Govern de Navarra NASUVINSA, que lidera el projecte, ha presentat l’esborrany del Model Integrat de Gestió Sostenible del Mercat de la Biomassa en Circuit Curt en l’espai SUDOE, resultat de sis mesos de treball del comitè tècnic del projecte. Durant aquesta primera jornada, els tècnics han debatut els diferents apartats de la proposta (extracció, logística i comercialització, i estímul de la demanda) per a la seva validació definitiva.

63 mesures per dinamitzar i professionalitzar el mercat de la biomassa

El model de gestió presentat consta de deu eixos o línies de treball que es concreten en 63 mesures dissenyades tenint en compte els reptes del mercat forestal i agrícola de la biomassa per a ús energètic local detectats, els coneixements i experiències dels experts congregats en tallers de treball, les bones pràctiques estudiades i els documents i plans estratègics ja existents en les regions participants en el projecte.

La proposta pretén impulsar l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola com a oportunitat de desenvolupament local, a la vegada que afavoreix un model energètic més sostenible, que no comprometi els recursos forestals futurs i que contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic.

Algunes de les mesures que es recullen en el model estan encaminades a millorar el coneixement i la catalogació del recurs forestal de cada regió a través de sistemes d’informació geogràfica i noves tecnologies; a aconseguir una gestió sostenible del recurs forestal regional des del punt de vista ambiental, econòmic i social; a reforçar l’acceptació social de l’explotació forestal i de la biomassa energètica; i a facilitar l’accés i la mobilització del recurs forestal a través de la inversió en infraestructures, les modificacions legislatives o les innovacions tecnològiques.

Altres mesures pretenen donar suport al sector empresarial forestal i superar el repte que suposa la fragmentació de la propietat a través de l’associacionisme i la cooperació entre la propietat forestal pública i privada. El model aposta per una professionalització de tota la cadena de valor, des de la gestió forestal i els cultius i la tecnificació de l’explotació, fins a una demanda exigent d’estella certificada. També proposa crear una xarxa d’operadors de biomassa a nivell de la regió SUDOE que aglutini les accions  d’impuls a la gestió forestal i els seus aprofitaments, inclòs el de la biomassa i que ofereixi formació i assessorament als projectes tant d’oferta com de demanda. A més, el model inclou mesures per promoure instal·lacions model des del sector públic i incentivar des de l’Administració el subministrament energètic basat en la biomassa en instal·lacions privades, residencials i industrials.

Partint d’aquest model integral, es definirà un pla d’acció local a cada regió participant  que tingui en compte la realitat forestal, la regulació i l’organització administrativa de cada territori. En aquests plans es definiran les actuacions pilot que serviran per testar i optimitzar el model proposat.

Bones pràctiques al Berguedà i Vallès Occidental

Demà està previst que els tècnics i socis participants en la reunió de Solsona visitin dues bones pràctiques relacionades amb l’aprofitament energètic de la biomassa. Al matí aniran a Berga, on veuran en acció el projecte de la Mancomunitat de Municipis Berguedans, un model de gestió forestal integral basat en la valorització dels recursos naturals locals i el seu aprofitament amb 13 calderes de biomassa municipals i una xarxa de calor que funciona amb oli tèrmic.

A la tarda coneixeran de primera mà el projecte Boscos del Vallès, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la prevenció d’incendis i la millora de l’estat dels boscos a través de la dinamització del mercat de biomassa forestal. Visitaran les instal·lacions de l’Hospital de Terrassa (on hi ha dues calderes de biomassa de 1.000 i 850 kW)i el Centre Logístic del Servei públic comarcal de biomassa forestal (amb una capacitat de producció de 6.650 tones d’estella a l’any).

 El projecte Promobiomasse

En el projecte hi participen com a socis el CTFC, la societat pública del Govern de Navarra Navarra de Sòl i Habitatge, SA (NASUVINSA), l’Agència Extremenya de l’Energia (AGENEX), la Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior (ENERAREA), del nord de Portugal, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (CCPL), del departament francès d’Hautes-Pyrénées, i l’Association des Communes Forestières des Pyrénées Atlantiques (COFOR64), de Pirineus Atlàntics, a més de 19 entitats associades.

El pressupost total del projecte ascendeix a 1,4 milions d’euros, dels quals el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) n’aporta un milió.

Font: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Leave a comment