Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

El projecte Territori Talent seguirà treballant pel talent jove al món rural

Odisseu, Fer.cat i Cowocat tenen com a objectiu incentivar l’atracció de talent jove i promoure les oportunitats laborals al món rural

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha aprovat la resolució de les sol·licituds d’ajut dels projectes de cooperació de Catalunya pels anys 2020 i 2021. Des del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya es coordina el macroprojecte Territori Talent, que té com objectiu incentivar i facilitar l’atracció de talent jove a les zones rurals a partir de posar en valor i promoure les oportunitats laborals i d’emprenedoria dels territoris rurals. A Territori Talent se li ha aprovat una inversió de 600.883,77 €. La subvenció per part del DARP és del 57 %, amb un import de 291.408,56 €, mentre que el del FEADER representa el 43 % restant, amb un import de 219.884,53 €.

El projecte Territori Talent desenvolupa l’estratègia a partir de tres projectes: Odisseu, pel talent jove al món rural; FER.cat, d’emprenedoria a l’escola; i Cowocatrural, per promoure els coworkings en les zones rurals de Catalunya. El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya no únicament coordina el macroprojecte Territori Talent sinó que també és el coordinador d’Odisseu, projecte que pretén enllaçar les necessitats del teixit econòmic rural amb la incorporació de joves qualificats, principalment aquells/es que han marxat a estudiar a la universitat, a més de promoure l’ocupabilitat i l’emprenedoria jove vinculada a les oportunitats dels territoris rurals.

Per assolir aquests objectius es realitzen diverses accions, com el Pràcticum, que ja s’ha consolidat com a eina per afavorir la realització de pràctiques remunerades de joves universitaris en empreses situades en territoris rurals com a mitjà per generar vincle entre les empreses de les comarques rurals, les universitats i el talent jove. En aquests quatre anys de vida del Pràcticum ja són 167 les persones que han rebut ajut per realitzar les pràctiques remunerades en empreses del territori rural. Altres accions o plataformes que es promouen des d’Odisseu són l’Eina Retorna, que és una plataforma virtual que serveix per a visibilitzar els i les joves amb perfil qualificat que volen anar a treballar a les comarques rurals.

Per altra banda, també existeix la plataforma Viure a Rural com a eina per a facilitar l’arribada de nous habitants, especialment aquells/es d’origen urbà. Aquest és un portal de recursos i serveis actualitzat del conjunt de les comarques rurals catalanes que posa de manifest les possibilitats d’aquestes a l’abast de totes les persones que decideixen fer un canvi a la seva vida i passar d’un entorn urbà a viure i treballar al món rural. Una altra de les accions destacades d’Odisseu són les sessions denetworking per crear vincle entre joves, emprenedors i empreses.

Dins del marc d’Odisseu es realitzaran dues jornades que busquen oportunitats perquè els joves puguin establir-se a la comarca. El proper dia 18 de setembre a Prullans tindrà lloc una jornada destinada a tècnics per aprofundir en els resultats de l’Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2017, on també s’estudiaran iniciatives internacionals a favor del talent jove al món rural, i finalment un taller pràctic. Per altra banda, el proper dia 21 tindrà lloc una jornada de networking amb format hackató en la qual joves, empreses i emprenedors buscaran solucions a un repte comú.

Per a més informació: cauc@cauc.cat

Font: Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Leave a comment