Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Els ens locals ja poden adquirir calderes de biomassa i el seu manteniment a través de la Central de Compres de l’ACM

L’objectiu d’aquest Acord marc és facilitar la incorporació de la tecnologia de generació d’energia tèrmica amb l’ús de biomassa, és a dir, obtenir aigua calenta i calefacció de manera sostenible. 

Ja està vigent l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa i elements accessoris amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a través de la Central de Compres de l’ACM. L’objectiu d’aquest Acord marc és facilitar la incorporació de la tecnologia de generació d’energia tèrmica amb l’ús de biomassa, és a dir, obtenir aigua calenta i calefacció de manera sostenible. Aquest servei sorgeix de la demanda dels ens locals que es veuen beneficiats per les condicions avantatjoses facilitades per la Central de Compres i, a més, per una clara aposta per la cura del medi ambient.

Mitjançant aquest Acord marc es facilita la substitució del subministrament energètic no renovable pel de biomassa. Aquest procediment és especialment interessant pels ens locals d’entorns rurals que disposen de zones boscoses de titularitat municipal, ja que la introducció de les calderes de biomassa ha suposat una motivació afegida per a una millor gestió forestal d’aquestes zones.

L’Acord marc està estructurat en quatre lots i es poden contractar:

  1. Serveis d’assistència tècnica en l’elaboració d’estudis de viabilitat i redacció de projectes: estudi de viabilitat econòmica i financera, redacció de projectes, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut.
  2. Subministrament de calderes de biomassa i accessoris: les calderes poden ser de pèl·let o d’estella i de diferents potències segons les necessitats.
  3. Subministrament de calderes de biomassa contenitzades i accessoris: d’estella i de tres potències diferents.
  4. Serveis de manteniment preventiu de les calderes de biomassa i les seves instal·lacions: inclou desplaçament, revisió, mà d’obra i certificat. El preu el marca la potència de la caldera a mantenir.

El contracte està vigent des del 20 de maig i té una durada inicial de dos anys prorrogables en dos períodes de 12 mesos fins a un total de 4 anys. Podeu consultar tota la informació a l’APARTAT de CALDERES DE BIOMASSA de la nostra web.

Font: Associació Catalana de Municipis

Leave a comment