Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Entrevista a Alicia Carrasco: “L’agregació de la demanda dona accés al consumidor individual a un nou mercat de l’energia elèctrica”

Font: Peusa.org

 

La instal·lació massiva de tecnologies de generació mitjançant energies renovables ja està canviant la manera d’operar del sistema elèctric i obre la porta a una racionalització del consum. El fet que els recursos energètics es puguin distribuir a gran escala, amb un model descentralitzat, juga un paper clau per reduir la necessitat d’energies procedents de la generació tradicional i permetre l’augment de l’ús de fonts de generació d’energia renovable. “Distribuir diversos recursos energètics al sistema facilita que la xarxa operi a un preu menor, de manera més sostenible i potencialment més segura”, segons explica Alicia Carrasco, directora executiva d’Entra Agregación y Flexibilidad.
Agrupar el consum (o agregar la demanda) és una forma de cooperació basada en la flexibilitat, que consisteix en sumar la capacitat de modificar el patró de consum d’un conjunt de subministraments  per adaptar-se a les necessitats que planteja el sistema elèctric. Gràcies a agregar la demanda d’energia, diversos agents del sistema energètic actuaran com una sola entitat per participar al mercat elèctric, optant així a una remuneració pel servei prestat. El gran canvi respecte al sistema actual és que, per primera vegada, un grup de petits usuaris podrà entrar a un mercat fins ara restringit a grans corporacions,  amb el benefici que això els reportarà a nivell econòmic i els permetrà alhora ser  partícips del mou model de transició cap a energies renovables.
Gràcies a agregar la demanda d’energia, diversos agents del sistema energètic actuaran com una sola entitat per participar al mercat elèctric, obtenint una remuneració pel servei prestat.

 
El govern espanyol donarà el tret de sortida a l’agregació a final de desembre del 2020, si bé cal que tots els agents facin els canvis per adaptar-se al nou escenari.

L’agregació de la demanda representarà un rol important en el nou escenari de transició energètica.  Un dels grans avantatges és que la flexibilitat permetrà que l’usuari moduli el seu consum energètic en funció de les seves necessitats i capacitat del sistema elèctric, de manera que pugui reduir el seu consum  puntualment per abastir, per exemple, pics de necessitat d’una indústria. Això suposa una bonificació a l’usuari en un procediment que, fins ara, era només aplicable als grans generadors d’electricitat i a una part de la indústria. Per tant, bones notícies per a l’estalvi en la factura de l’electricitat.
El més important a abast global: agregar la demanda ajuda en gran mesura a flexibilitzar l’actual sistema i a una transició energètica a energies 100% renovables orientada a mitigar el canvi climàtic.

 
Hem parlat amb Alicia Carrasco d’aquest canvi al mercat de l’energia elèctrica.

Com contribueix l’agregació de la demanda a que les persones prenguem part activa del mercat de l’energia elèctrica?

 

Leave a comment