Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

FAQ

Preguntes freqüents

FAQ

El passat 6 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

Aquesta normativa és d’aplicació a les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica que estiguin connectades a les xarxes de transport i distribució.

Entre els aspectes més rellevants del seu contingut, cal destacar que s’habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu obrint la porta de les instal·lacions d’autoconsum a les comunitats de propietaris i altres. (Fins ara l’autoconsum havia de ser individual connectat a una xarxa interior).

El RD estipula caldrà que s’articuli mitjançant una figura jurídica/contractual, de consumidors agrupats a prop d’una instal·lació productora (<500 mt i < 100kW)i amb modalitat de compensació de excedents.

És important saber que tots els consumidors participants que estiguin associats a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d’autoconsum.

Accés al RD