Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Fiscalitat energètica en l’àmbit local: les ordenances com a eina per promoure la transició energètica

Font: Ecoserveis

Estem en un moment dolç en la percepció de la necessitat d’una transició energètica. La ciutadania vol instal·lacions d’autoconsum però no aplica el mateix criteri de compra que per altres adquisicions. L’anàlisi financer de les instal·lacions d’energies renovables no hauria de ser el criteri prioritari per generar kWh nets, però és un fet que el preu segueix sent una barrera per a les persones. Quan comprem un vehicle o un televisor la rendibilitat de la inversió no té un pes tan gran. En canvi, per posar una instal·lació d’autoconsum a la teulada, l’experiència ens demostra que les famílies necessiten comptabilitzar certa rendibilitat.

És en aquest punt on entren els ajuntaments, els municipis, com l’administració més propera a la població i amb un paper essencial en la promoció de la transició energètica entre la ciutadania. La fiscalitat energètica per promoure la transició energètica té com a objectiu canviar comportaments. Per aquesta raó, i per tal d’impulsar l’autoconsum i la pròpia transició energètica, molts municipis comencen a aplicar beneficis fiscals en les seves normatives, com les bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) o en l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i obres (ICIO). Mitjançant una bonificació en els impostos municipals, la persona rep un senyal positiu que l’anima a prendre la decisió.

Per això és important que les administracions locals dissenyin l’ordenança de manera que sigui efectiva i arribi a la ciutadania, dues accions complementàries però que requereixen plantejaments diferenciats.

 

Leave a comment