Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

HuCoTEB: Hub Cooperatiu per la Transició Energètica de Barcelona comença a caminar

Gràcies al Programa de Foment del Cooperativisme impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, aquest any el Hub Cooperatiu per la Transició Energètica de Barcelona engega la seva singladura.

La idea del projecte és establir les condicions necessàries per la creació d’un Hub Cooperatiu per la Transició Energètica de la ciutat de Barcelona (HuCoTEB) originat des del sector de l’economia social i solidària (ESS). El HuCoTEB es planteja com un espai físic i virtual metropolità vinculat a Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

L’HuCoTEB engega el seu procés de creació i desplegament amb les entitats Azimut 360AiguasolEmelcatLacolSeba i Societat Orgànica  i compta amb el suport i acompanyament de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona. Totes les entitats, que tenen un llarg bagatge en l’àmbit de l’energia i/o l’economia social, són el motor d’aquesta iniciativa, que busca crear un centre que esdevingui referent en el camp de la transició energètica cap a models més eficients i sostenibles, i que pugui actuar de catalitzador per a la innovació en aquest sector, actuant de showroom i d’acompanyament d’empreses.

L’objectiu general del projecte és definir l’abast de l’ HuCoTEB, identificar els actors principals, la forma legal més adequada, les principals activitats a desenvolupar i la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Com serà aquest procés?

En primer lloc, cal identificar projectes i entitats de l’ESS en el sector de les energies renovables i la gestió de l’energia i identificar l’estructura adequada per a l’agrupació de les entitats.

També serà necessari definir els objectius, l’estratègia i les activitats del HuCoTEB així com analitzar-ne la seva viabilitat. Identificar l’espai per a la seva ubicació física augmentar la capacitat d’interlocució, participació i representativitat amb les administracions. Per definir tot aquest procés les entitats i Coòpolis buscaran fórmules per comptar amb la participació de la ciutadania i d’altres entitats de l’ESS, per fer d’aquest procés un espai de debat i reflexió compartit i prou ampli per escoltar totes les veus.

En tot aquest procés, des de Coòpolis assumim la tasca d’estudiar les diverses formes jurídiques-societàries, treballant amb els diferents actors que participaran, analitzant les seves capacitats i aportacions, així com les funcions que es volen mancomunar en el projecte. També treballarem sobre el model de governança més òptim pel projecte. Coòpolis també estudiarà la viabilitat econòmica del projecte, el pla d’inversions i el finançament. També posarà a disposició de les entitats l’espai físic de l’equipament per tal de poder desenvolupar el procés de creació del HuCoTEB a través de les sessions participatives, formatives o reunions necessàries.

 

Font: https://www.bcn.coop/

Leave a comment