Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

La Diputació de Girona aprova les bases de diverses subvencions en matèria d’habitatge i medi ambient

El ple ordinari de la Diputació de Girona corresponent al mes de novembre ha tingut lloc aquest migdia a la sala de plens de l’ens supramunicipal. En la sessió d’avui s’han aprovat les bases reguladores de diverses línies de subvencions centrades, principalment, en els àmbits de l’habitatge i del medi ambient.

 

Quatre línies d’ajuts destinades a polítiques socials d’habitatge

El departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació dona suport als municipis de les comarques gironines i altres ens públics en matèria d’habitatge. Entre els objectius estratègics de govern de la Diputació es troba la dotació dels ajuntaments gironins d’eines suficients perquè puguin impulsar, concretar i desenvolupar polítiques socials d’habitatge en el seu àmbit municipal.

Amb aquesta finalitat, en la sessió plenària d’avui el departament d’Habitatge ha presentat quatre propostes de bases inicials, reguladores de subvencions enfocades en polítiques socials d’habitatge. Les quatre propostes, que estan destinades principalment als 221 ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, han estat aprovades per unanimitat al llarg de la sessió plenària, i tenen com a objectiu principal l’augment del parc públic d’habitatges i la millora de les seves condicions.

Les línies de subvencions són les següents:

• Per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.
• Per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials.
• Per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials.
• Per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal.

Les bases d’aquestes subvencions tenen un procediment de subvenció de concurrència competitiva i convocatòria pública. Això no obstant, l’import de les despeses subvencionables de les tres primeres està determinat pel tram de població al qual pertany cada municipi. Aquest percentatge va des del 50 % subvencionable per a municipis amb més de 20.000 habitants fins al 95 % en municipis fins a 1.000 habitants.

Així mateix, cada una de les subvencions tenen establert un import màxim i un import mínim atorgable. En la subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, l’import mínim subvencionable és de 1.000 € i el màxim és de 10.000 €.

Pel que fa a la subvenció en inversions en habitatges destinats a polítiques socials, l’import mínim és 2.500 € i el màxim ha augmentat enguany de 10.000 € a 15.000 € per a habitatges de propietat municipal i de 7.000 € a 8.000 € per a habitatges cedits als ajuntaments, els quals han de mantenir l’ús destinat a polítiques socials durant un termini set anys. Aquest termini d’ús s’ha disminuït de deu a set anys amb l’objectiu d’afavorir la mobilització de l’habitatge buit.

La subvenció a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, a més dels ajuntaments, també està destinada als consells comarcals dins de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que ofereixin serveis comarcals d’habitatge. Aquesta línia pretén obtenir l’assoliment de la igualtat d’oportunitats per a la ciutadania mitjançant el finançament de serveis comarcals d’habitatge gestionats per ajuntaments i consells comarcals, amb l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions del territori. L’import màxim subvencionable, en aquest cas, és de 18.000  € i el mínim és de 1.000 €.

 

En la sessió plenària s’aproven sis línies d’ajuts presentades pel servei de Medi Ambient

La Diputació de Girona té, entre les seves funcions, l’impuls de projectes i actuacions que tinguin per finalitat aportar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí, així com a la conservació del seu patrimoni natural.

Amb aquest objectiu, en el ple ordinari d’avui s’han aprovat per unanimitat les bases reguladores de sis línies d’ajuts presentades pel servei de Medi Ambient de la Diputació. Aquest conjunt de subvencions es classifiquen en dos grans grups: per una banda, els ajuts destinats a la preservació de l’entorn natural existent en la demarcació i, per una altra, els destinats a la millora de la sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l’economia verda.

Dins del primer grup s’han aprovat avui dues subvencions destinades al desenvolupament d’actuacions de conservació per a actuacions de conservació del patrimoni natural. La primera, dirigida als consorcis gestors d’aquests espais i ajuntaments i, la segona, a organitzacions no lucratives que custodien el territori de forma exclusiva o preferent. Aquestes últimes bases subvencionen un import màxim de 10.000€ que poden finançar fins al 80 % de la despesa prevista.

A més, també s’ha aprovat una línia d’ajuts destinada a la realització de projectes en diversos àmbits dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny . I una última línia per a actuacions en matèria forestal de prevenció d’incendis dins de l’eix estratègic “Gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals”. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport als ajuntaments, a les agrupacions de defensa forestal (ADF) i a les associacions de propietaris forestals de les comarques gironines per a actuacions forestals.

Dins del segon grup, s’ha aprovat una línia d’actuacions de la Diputació de Girona, destinada als ajuntaments del territori signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, en el marc del programa «Del pla a l’acció». Aquests ajuts tenen per objecte el finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle planificades prèviament en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o plans d’acció locals per a la sostenibilitat (PALS).

A més, s’ha aprovat una altra línia de subvencions, també destinades als ajuntaments gironins signataris del Pacte d’alcaldes, per al finançament de la instal·lació de calderes en equipaments de titularitat o gestió municipal i xarxes o microxarxes de calor de biomassa municipals. Per les menors o iguals a 70 kW, l’import màxim serà de 30.000 €, i per a les majors de 70 kW, aquest import màxim ascendirà a 70.000 €.

 

Aprovats els annexos de pròrroga de quatre convenis d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, SL

La Diputació dona suport als municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la demarcació, especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat.

En el ple ordinari del passat mes de març es van aprovar quatre convenis d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL (SUMAR, SL), per a la gestió dels serveis següents:

• Servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills a la comarca del Gironès
• Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills a la comarca del Gironès
• Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès
• Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà

En la sessió plenària d’avui s’ha aprovat, amb l’abstenció dels membres dels grups PSC i CUP, la pròrroga d’aquests convenis, que tenen vigència fins al 31 de desembre del 2019, per un període d’un any més. El nou període de pròrroga tindrà vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.

Font: Diputació de Girona

Leave a comment