Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

La Generalitat aprova el Pla Nacional de l’Agenda 2030 amb més de 900 compromisos per a un desenvolupament sostenible

Coincidint amb el 4t aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per les Nacions Unides, el Govern presenta un full de ruta per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Govern ha aprovat el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, assumint el mandat que Nacions Unides va aprovar el 2015 per al desenvolupament sostenible i per al qual va marcar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030. En la resolució que aprova l’Agenda 2030, s’encoratja a adoptar respostes nacionals que concretin els ODS segons les característiques de cada territori. En aquest sentit, el Pla nacional aprovat pel Govern conté 920 compromisos o objectius programàtics.

Dels 920 compromisos, 810 estan centrats a Catalunya i 110 són accions gestionades des de Catalunya amb impacte arreu del món, refermant el compromís amb la comunitat internacional per contribuir a l’assoliment dels ODS a escala global. El Pla ha estat elaborat amb la participació activa, durant tretze mesos, dels tretze departaments de la Generalitat.

El Pla és un instrument de planificació dinàmic i que vol contribuir a incrementar la coherència de polítiques públiques: del document aprovat, que estarà disponible en dades obertes, se’n faran revisions anuals per mantenir-lo actualitzat fins al 2030. Es preveu, així, que en els propers anys es pugui incorporar la vinculació amb l’Agenda Urbana de Catalunya, que està en procés d’elaboració, i amb els pressupostos de la Generalitat. També s’obriran canals de participació d’experts i dels actors de la societat civil mitjançant els òrgans de participació i consulta de la Generalitat de Catalunya.

Un procés transversal

El camí fins a l’aprovació d’aquest Pla nacional ha comportat un llarg i complex procés de treball, que es va iniciar formalment el febrer del 2017 amb l’aprovació, a proposta dels consellers Raül Romeva i Josep Rull, de l’elaboració del document. Aquell any es va començar a treballar en el Pla, prenent com a referència l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món” del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) i una prova pilot del Departament de Territori i Sostenibilitat. Amb l’aplicació de l’article 155, el procés va quedar interromput i es va reprendre a finals de setembre del 2018, fins a la seva aprovació, aquest dimecres.

Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i els partenariats o aliances. Les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 l’any 2015 com a resposta a la necessitat internacional de disposar d’un marc consensuat per afrontar els reptes globals de la humanitat. Així, els ODS apareixen com una responsabilitat compartida entre una multitud d’actors a nivell global, i Catalunya es compromet a contribuir amb la comunitat internacional a assolir l’any 2030 els ODS marcats a escala global.

Un acord obert a tota la societat

En paral·lel a l’aprovació del Pla, s’està impulsant una aliança d’actors públics i privats de tots els àmbits, que contribueixin a fer realitat els ODS amb compromisos concrets. S’està treballant amb organitzacions de la societat civil i del món local per elaborar el text de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que es presentarà els propers mesos. Les entitats que signin l’Acord nacional passaran a formar part de l’Aliança Catalunya 2030.

Què és l’Agenda 2030?

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, un full de ruta amb 17 objectius (ODS) i 169 fites a assolir en l’horitzó de l’any 2030. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a la necessitat internacional de disposar d’un marc consensuat per afrontar els reptes globals de la humanitat. La complexitat, la globalitat i la complementarietat d’aquesta agenda va més enllà de les eines que s’han aprovat els darrers 50 anys.

L’Agenda 2030 aborda 5 grans àrees claus, conegudes com les cinc “P”: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat (aliances). Els Objectius de Desenvolupament Sostenible cobreixen àmbits com la pobresa, la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement, l’ocupació, les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió social, l’accés a la justícia i les institucions responsables.

Les Nacions Unides han fet una crida directa a tots els estats membres a formular com més aviat millor unes respostes nacionals ambicioses per a la implementació general de l’Agenda, que facilitin la transició cap als ODS. Amb l’aprovació del Pla nacional per a l’Agenda 2030, Catalunya respon a aquest mandat i entoma el compromís amb el desenvolupament sostenible.

Font: El9nou

 

Leave a comment