Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

La Generalitat obre una línia d’ajuts de 16 milions per a l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega

El departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert avui la convocatòria d’ajuts per a l’impuls de la mobilitat sostenible, dotada amb 16,1 milions d’euros i que inclou subvencions a l’adquisició de vehicles elèctrics i a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, entre d’altres. Els ciutadans podran sol·licitar les ajudes, que formen part del Programa MOVES, a partir de demà, 17 de setembre.  

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és avançar en la descarbonització del sector del transport, que a Catalunya és el principal consumidor d’energia final, i s’alinea tant amb el procés de transició cap a un nou model energètic més net, democràtic i sostenible que viu el país com amb  l’anunci d’emergència climàtica declarada pel Govern de Catalunya. Els quatre àmbits d’actuació són: 

– Adquisició de vehicles d’energies alternatives: se subvencionarà l’adquisició de vehicles d’energies alternatives amb quantitats d’entre 750 i 15.000 euros, en funció de la seva tipologia i tecnologia de propulsió. Aquesta línia comptarà amb una dotació de 6,98 milions d’euros. La línia està destinada a ciutadans, professionals, empreses, comunitats i administracions. 

Aquesta línia té per objectiu incentivar l’entrada en circulació de nous vehicles propulsats amb tecnologies més netes i eficients i la retirada de vehicles vells, més contaminants. Així, e el cas dels vehicles lleugers elèctrics, la subvenció pot arribar als 5.500 euros si inclou el desballestament del vehicle antic, que ha de tenir més de 7 anys. Si s’opta per no desballestar, l’ajut màxim és de 4.000 euros. Un 20% de l’import d’aquesta línia es reservarà a les tecnologies de propulsió mitjançant gas per al transport pesat, àmbit en què les motoritzacions elèctriques encara no compten amb el desenvolupament adequat. 

– Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: se subvencionarà la implantació d’infraestructura de recàrrega de tot tipus –vinculada o domèstica, convencional, semiràpida i ràpida- tant per a particulars com per a empreses i administracions. Aquesta línia comptarà amb una dotació de 5,64 milions d’euros. 

L’objectiu d’aquesta línia és impulsar el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics que contribueixi a la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. Per això, els ajuts cobriran des del 30% fins al 40% de la despesa elegible segons beneficiari, amb un màxim de 100.000 euros.

– Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques: Aquesta línia, orientada a administracions, empreses i institucions, comptarà amb una dotació de 0,48 milions d’euros. L’ajut cobreix fins a un 30% de la despesa elegible, amb un màxim de 100.000 per sol·licitud.    

– Implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina d’empreses: aquesta línia pretén incentivar les empreses o centres de treball (polígons industrials, etc.) a aplicar mesures que formin part dels seus Plans de transport o de desplaçament, i comptarà amb una dotació d’1,61 milions d’euros. 

Els ajuts cobriran des del 40% fins al 50% de la despesa elegible segons beneficiari, amb un màxim de 500.000 euros  

Enguany, aquesta línia d’ajuts incorpora algunes novetats respecte la convocatòria de l’any anterior. En primer lloc, s’obre a la possibilitat que els ajuntaments utilitzin les ajudes per a realitzar adaptacions ràpides que els permetin respondre a les necessitats de mobilitat que han sorgit com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, com podria ser la conversió de carrils convencionals en carrils bici o crear espais reservats per als vianants. També es permet que la Generalitat es reservi una partida per a inversions directes en l’àmbit de la mobilitat sostenible, que en aquest cas ascendirà a 1 milió d’euros. 

La convocatòria tindrà en compte l’ordre d’entrada de les sol·licituds, de manera que l’adquisició d’un vehicle no garanteix disposar de l’ajut. Només es podran sol·licitar ajuts per a les operacions formalitzades a partir de la publicació al DOGC de la convocatòria, excepte en el cas de vehicles lleugers per a persones físiques no professionals, en què la data a tenir en compte és el 17 de juny. Tota la informació sobre aquesta línia d’ajuts i els requisits per accedir-hi es pot consultar al web de l’ICAEN (http://icaen.gencat.cat)

Els recursos d’aquestes línies d’ajuts procedeixen del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica –és a dir, dels consumidors- i creat a instàncies de la Unió Europea per tal que els estats contribueixin a la transició energètica. A l’Estat espanyol, aquests recursos es gestionaven des de l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), i aquest és el segon any que es gestionen des del territori  després que la Generalitat, d’acord amb l’exercici de les seves competències en matèria d’energia, en reclamés la gestió via recursos al Tribunal Constitucional que han fallat favorablement pels interessos de la Generalitat.  

Aquestes actuacions s’afegeixen a les polítiques de foment del vehicle elèctric que des del 2016 està impulsant la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya, i que han permès, entre d’altres, habilitar una xarxa pública de recàrrega ràpida que possibilita que tot el territori disposi, a un màxim de 30 quilòmetres, d’una estació que permeti carregar fins a 120 quilòmetres en menys de mitja hora. L’actuació també forma part de les mesures incorporades en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, que ha dissenyat el Govern per fer front als efectes de la lluita contra la COVID-19 en l’economia i la societat catalanes.

Leave a comment