Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

L’aerotèrmia per a calefacció i ACS en nova construcció va créixer un 70% el 2018

L’aerotèrmia supera els requisits fixats en la Directiva 20/20/20 i es pot combinar amb altres renovables com la fotovoltaica i la solar tèrmica.

Els promotors immobiliaris aposten, cada vegada més, per l’aerotèrmia per complir la directiva 20/20/20. L’ús d’aquesta tecnologia com a sistema de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) en habitatges de nova construcció va créixer per sobre del 70% l’any passat. Segons Eurofred la aerotermina “s’està convertint en l’opció preferida pels promotors immobiliaris, ja que no només és més eficient i econòmica per a l’usuari final que els sistemes tradicionals, sinó que, a més, és la que millor s’adapta a la Directiva 20 / 20/20 de la Unió Europea, que serà obligatòria a partir del 2020 “.

Tal com recorda l’empresa distribuïdora d’equips de climatització, la nova directiva promou l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables a partir de tres objectius. El primer, reduir en un 20% els gasos d’efecte hivernacle; el segon, obtenir com a mínim un 20% de l’energia a partir de fonts renovables; i el tercer augmentar en un 20% l’eficiència energètica dels sistemes.

“De totes les opcions de calefacció i ACS -explica Marta Tomás, Industrial Màrqueting manager a Eurofred- l’aerotèrmia és la tecnologia més verda i eficient, ja que utilitza l’energia continguda en l’aire”. Segons dades de diferents estudis als quals al·ludeix Eurofred, “els sistemes d’aerotèrmia generen una quarta part de les emissions de CO2 que els elèctrics, la meitat que els basats en el gasoil i un 10% menys que els que utilitzen gas”.

Contínua llegint a la font:

https://www.energynews.es/aerotermia-crecio-en-2018/

 

Leave a comment