Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

L’educació per al nou paradigma energètic i climàtic

Carles Riba Romeva
Professor emèrit de la UPC. President de CMES
carles.riba@upc.edu

Jordi Pujol Soler
Enginyer industrial. Membre de junta de CMES
jpujolsoler@gmail.com

Resum • Davant de la greu crisi energètica i climàtica d’origen antropològic en què estem entrant, el present article posa de relleu la gran responsabilitat del sistema educatiu en la preparació de les futures generacions per a un nou paradigma, de forma que puguin ser conscients i participar del debat social sobre la transició energètica i disposar d’informació suficient per anar-se formant un criteri propi. Les tecnologies basades en fonts energètiques i recursos renovables poden ser una alternativa a la crisi, però requeriran un canvi substancial en els comportaments humans i un esforç ingent de construcció de les noves infraestructures.
L’article, basat en les ponències dels autors en la Jornada TERbaix celebrada a Citilab (Cornellà de
Llobregat) el dia 6 de setembre de 2019, també proporciona unes primeres dades i reflexions sobre la fi del sistema fòssil i la factibilitat tècnica i econòmica de la transició vers el nou paradigma renovable, amb la intenció que estimuli i sigui d’utilitat per a la tasca que han d’emprendre els ensenyants.
Paraules clau • educació, transició energètica, emergència climàtica, nou paradigma

Font: https://ddd.uab.cat/

Leave a comment