Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

L’ICAEN inicia un nou programa d’assessorament energètic per a pimes industrials

  • L’objectiu és posar a disposició de la indústria catalana les eines i elements per millorar la gestió de l’energia, reduir-ne els costos associats i identificar les barreres que frenen l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit productiu.
  • El programa comptarà amb la col·laboració de PIMEC a l’hora de seleccionar les empreses participants.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN), ens adscrit al departament d’Empresa i Coneixement, ha engegat un nou programa d’assessorament energètic dirigit específicament a petites i mitjanes empreses industrials manufactureres. La iniciativa consisteix en la realització d’entrevistes i visites a empreses de tot el territori català per tal de caracteritzar els seus consums d’energia, conèixer els seus projectes d’estalvi i eficiència energètica i identificar les barreres o dubtes que els sorgeixin en aquest àmbit, de manera que es puguin elaborar pautes d’orientació globals i dissenyar noves mesures més adequades a les necessitats de les indústries catalanes per avançar en la descarbonització dels seus processos productius.

El projecte, que compta amb la col·laboració de PIMEC per seleccionar les indústries participants, pretén conèixer les estratègies i els projectes de les empreses en la gestió de la seva energia de manera integral (des de la contractació fins al seu aprofitament en el procés productiu), i identificar les limitacions tècniques, econòmiques o legals que en dificulten l’aplicació. L’ICAEN intentarà donar resposta a les necessitats de cada una de les empreses participants (com per exemple aconsellant la introducció de sistemes d’autogeneració a partir d’energies renovables, el canvi de la modalitat de contractació o la substitució dels processos per d’altres més eficients) i, amb la informació rebuda i els resultats obtinguts, es treballarà per eliminar les barreres i es dissenyaran les mesures adients per posar a disposició de tota la indústria catalana aquelles eines i elements que ajudin a millorar la gestió energètica i a reduir-ne els costos associats.

A Catalunya, les pimes representen 99,8% del total d’empreses, el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB, i la xifra de pimes industrials ascendeix fins a les 36.200. L’optimització del consum energètic en el procés productiu no només millora la competitivitat de l’empresa i contribueix a la seva continuïtat, sinó que també ajuda a materialitzar la transició energètica que viu el país. Tanmateix, i degut a la seva dimensió, les pimes sovint no disposen dels recursos tècnics ni del coneixement necessari per redissenyar la seva estratègia energètica de manera integral. La campanya s’adreça especialment als sectors del material de transport, químic, metal·lúrgic o alimentari, entre d’altres.

Aquesta actuació s’insereix en la política energètica del Govern, que té per objectiu assolir una economia i una societat descarbonitzades l’any 2050. A més, la mesura se suma al Pla d’impuls que ha engegat el departament d’Empresa i Coneixement a través de l’ICAEN i que, amb un pressupost de 113 milions d’euros, té la voluntat de fer de la transició energètica un eix per dinamitzar l’economia catalana per tal que la recuperació de l’activitat productiva després de la COVID19 ja incorpori el vector sostenibilitat en tots els sectors.

Font:ICAEN

 

Leave a comment