Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Llei de transició energètica de Catalunya

L’objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte a la definició d’estratègies que facin possible desenvolupar un nou model energètic basat cent per cent en energies renovables en l’horitzó 2050.

En el marc de les polítiques adreçades al desenvolupament sostenible de Catalunya, que tenen com a darrer objectiu assolir un model de societat futura on el creixement econòmic, la cohesió social i la sostenibilitat es tractin com tres aspectes d’un únic repte estratègic, l’energia esdevé un element protagonista, donat que és la principal responsable de molts dels impactes ambientals associats al desenvolupament humà, permet la possibilitat de generar riquesa i és fonamental per al desenvolupament social del nostre país. En aquest sentit, actualment el repte més important que viu el nostre món és l’evolució del canvi climàtic. 

L’article 19 de la Llei del canvi climàtic estableix que “les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú”.

En el context d’aquest procés de transició, la missió de la política energètica catalana ha de ser que Catalunya assoleixi una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica, que compatibilitzi els objectius del desenvolupament sostenible en les seves tres vessants (sostenibilitat econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de contaminants primaris, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat i distribuït, participatiu, democràtic, saludable i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini.

 
  • Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya (PNTEC).
  • Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument impulsor de la transició energètica de Catalunya.
  • El compliment de bona part dels compromisos establerts pel Govern a l’Acord del Govern d’emergència climàtica, en matèria energètica.
Font: www.icaen.cat

Leave a comment