Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Comptabilitat energètica Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

A continuació es mostren els resums i gràfiques anuals i mensuals dels diversos subministraments de l’Ajuntament que disposen del servei de comptabilitat energètica de l’Agència de l’Energia del Ripollès.

Evolució anual del consum i l’import per tipus de subministrament

Gràfiques del consum i import agregat dels diversos subministraments municipals segons tipologia energètica.

Nombre de subministraments analitzats segons tipologia energètica

Percentatge de consum agregat segons àrea funcional dels darrers 12 mesos

Evolució anual del consum i despesa delsprincipals grups de consum Evolució anual del consum i despesa energètica enllumenat públic ( darreres 6 anualitats complertes) Evolució anual del consum i despesa energètica dependències municipals (darreres 6 anualitats complertes). Integra electricitat i combustibles

Evolució mensual del consum i l’import energètics

Gràfiques del consum i import mensuals dels diversos subministraments municipals per tipologia energètica

Rànquing centres de consum segons consum i despesa energètica

Es mostren els 10 centres de consum amb major consum energètic al llarg dels darrers 12 mesos

logo bombeta