Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Recursos

Transició Energètica

Aquí podeu trobar els informes de transició del diferents municipis, comarques, vegueries i províncies de Catalunya. Per poder elaborar els presents informes s’ha treballat amb un model desenvolupat per Ramon Sans Rovira,  enginyer industrial, expert en transició energètica i autor del model de càlcul TE21. Aquest model demostra que una transició energètica és viable tècnicament, econòmica, territorial i ambiental.  Enllaç pàgina web

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya neix de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.

El document de bases que ha aprovat el Govern català per ser presentat al Parlament de Catalunya, ha estat fruit d’un procés de concertació on hi ha participat la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic. Enllaç document

Recull de noticies relacionades amb la Transició energètica Noticies categoria Transició energètica

Comptabilitat Energètica

Eina gratuïta de gestuó energètica per a empreses i particulars. Permet portar un control dels diferents subministraments energètics en una mateixa plataforma. Visualitzant de manera agregada i idividualment els nostres consums i despesa. A més, disposar de diverses utilitats com la calculadora solar, ràtios energètics i anàlisi de la petjada de carboni.​ Enllaç pàgina web d’Enegest 

Software professinal de comptabilitat i gestió de l’eficiència energètica. Enllaç pàgina web de Gemweb

Software professinal de comptabilitat i gestió de l’eficiència energètica. Enllaç pàgina web de Inergy-SIE

Recull de noticies relacionades amb la comptabilitat energètica. Noticies categoria Comptabilitat Energètica

Energia Solar Fotovoltaica

Eina gratuïta de gestuó energètica per a empreses i particulars. Permet portar un control dels diferents subministraments energètics en una mateixa plataforma. Visualitzant de manera agregada i idividualment els nostres consums i despesa. A més, disposar de diverses utilitats com la l’eina per a l”estudi  i predimensionat fotovoltaic,.​

Enllaç pàgina web d’Enegest 

Enllaç manual d’usuari Estudi Fotovoltaic Enegest

Selecció de continguts sobre autoconsum fotovoltaic de l’ICAEN. Hi trobareu informació didàctica, normativa, subvencions,

En destaquem l’apartat de Tràmits

Enllaç pàgina web ICAEN Autoconsum

Web informativa sobre l’autoconsum fotovoltaic de l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia. Hi trobareu informació sobre normativa,  components de les instal.lacions,  exemples reals d’instal.lacions, etc.   

En destaquem l’apartat de Preguntes freqüents, i tot a l’explicació del marc legal.

*S’està actualitzant el contingut al nou 

Enllaç pàgina web de Eneragen Autoconsum

Anuari Fotovoltaic 2019 d’ANPIER, l’Associació nacional de productors d’energia fotovoltaica.

En destaquem l’anàlisis de la situació del sector a nivell  estatal.

Enllaç al  document

​Red Eléctrica publica el preu amb el qual es compensarà als autoconsumidores per abocar el seu excedent d’energia a la xarxa.
Aquest preu s’aplicarà a aquells consumidors amb un contracte de subministrament d’Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) amb una comercialitzadora de referència i que estiguin acollits al mecanisme de compensació simplificada d’autoconsum.
Aquesta és una de les mesures aprovades pel Ministeri per a la Transició Ecològica per afavorir l’autoconsum de generació renovable a través de la generació distribuïda.
Més informació:
Enllaç ESIOS REE

Enllaç Noticia explicativa

Recull de noticies relacionades amb l’energia solar fotovoltaica i l’autoconsum. Noticies categoria d’Energia Solar Fotovoltaica.

En esta Guía se describen los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en la normativa, tanto para instalaciones de autoconsumo individual, como para instalaciones en autoconsumo colectivo. Está dirigida al público en general, pero más específicamente a las empresas instaladoras de sistemas de autoconsumo.

Actualizada octubre 2020: En esta versión de la Guía, se destacan las nuevas posibilidades que se abren al autoconsumo gracias al autoconsumo colectivo a través de red, que si se conecta a la red interior de uno de los consumidores asociados y los consumos auxiliares son despreciables permitirá que éstos accedan al sistema de compensación simplificada.

Además se amplían los ejemplos de compensación para incluir estas opciones a través de red y se completan algunos procedimientos y recomendaciones.

Se incorporan los últimos procedimientos administrativos puestos en marcha por las Comunidades Autónomas para autorizar y legalizar las instalaciones de autoconsumo, gracias a la colaboración de EnerAgen y de las Comunidades Autónomas.

https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo

GUIA PER DUR A TERME INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC EN EQUIPAMENTS PÚBLICS FINANÇADES PER LA CIUTADANIA

Enllaç al document

La cooperativa Som Energia acaba de publicar una Guia pràctica sobre l’autoproducció en blocs de pisos, per fomentar la instal·lació de plaques solars en edificis d’habitatges. Té l’objectiu, doncs, de desgranar i facilitar l’enteniment d’aquest tipus d’autoproducció (autoconsum), per posar-la més fàcilment a l’abast a totes aquelles persones i comunitats veïnals que estiguin interessades.

 

La comunitat energètica local és una nova figura emergent en la cadena de valor del sector energètic, amb una forta component social d’empoderament de l’usuari final –ciutadà o empresa– sobre un recurs vital bàsic. La formació de comunitats energètiques sorgeix inicialment de les iniciatives ciutadanes en diferents països de tot el món, però ara es fomenta fins i tot des de les institucions i diferents marcs normatius, com són les directives europees o polítiques nacionals de diferents països.

Es tracta d’un concepte ampli i innovador que ja ha estat experimentat amb diferents fórmules en diversos llocs d’Europa, i que està guanyant protagonisme a conseqüència dels reptes de la transició energètica i de l’emergència climàtica, que tant necessiten de nous models de governança des de o amb la ciutadania.

Els ajuntaments, com a administració local i més propera a la ciutadania, gaudeixen d’una posició central en la transició energètica, especialment si es vol aconseguir una transició democràtica i justa. Per això, els ajuntaments tenen l’oportunitat de jugar un rol clau en la promoció, creació i dinamització de comunitats energètiques locals.

 

Descarrega el document elaborat per Aiguasol i promogut per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Energia Solar Tèrmica

​L’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia) i ASIT (l’Associació Solar de la Indústria Tèrmica) han elaborat el CHEQ4, un programa informàtic per tal de facilitar a tots els agents participants en el sector de l’energia solar tèrmica de baixa temperatura l’aplicació, compliment i avaluació de la secció HE4 inclosa en l’exigència bàsica HE Estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

El programa CHEQ4 ha estat actualitzat per a poder verificar el compliment de la nova exigència HE4 publicada en l’Ordre FOM / 1635/2013 de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el Document Bàsic DB-HE «Estalvi d’Energia», del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

Enllaç a la pàgina de descàrrega

CATest és l’eina  per a verificar el compliment de la contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària en instal·lacions solars tèrmiques, conforme el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances Solars Tèrmiques de tots aquells municipis de Catalunya que en disposin.

Amb aquesta nova aplicació,  l’Institut Català d’Energia vol oferir a tots els actors implicats en tasques de control i verificació del compliment de la contribució solar mínima del disseny d’instal·lacions solars tèrmiques, així com als propis dissenyadors, una nova metodologia ràpida i precisa per a verificar el correcte dimensionat d’aquestes instal·lacions.

Aquesta eina, desenvolupada per AIGUASOL, utilitza la nova metodologia de càlcul MetaSol, la mateixa utilitzada al programari de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía i de l’Asociación Solar de la Industria Térmica.

CATest és una eina que permet validar el compliment de la contribució solar mínima corresponent del dimensionat de les instal·lacions solars, sempre que aquestes quedin suficientment representades dins del seu àmbit d’aplicació (tipologia de configuració escollida, etc.).

Per a qualsevol consulta tècnica relacionada amb l’eina CATest, cal enviar un correu electrònic a l’adreça icaen@gencat.cat.

Aquesta eina permet, a qualsevol ciutadà, fer un estudi de viabilitat d’una possible instal·lació solar  tèrmica mitjançant una avaluació econòmica complerta (consums, tarifes, inversió, estalvi, períodes de retorn, etc.) i adaptat a les diferents tipologies que contempla la legislació vigent. 

Els resultats obtinguts constitueixen una primera estimació que requeriria, en tot cas, de la realització d’un projecte d’enginyeria rigorós que els verifiqués. 

Enllaç a l’aplicació web

Recull de noticies relacionades amb l’energia solar tèrmica. Noticies categoria d’Energia Solar Tèrmica.

Biomassa i Gestió Forestal

Actualment l’ús de la biomassa forestal per usos energètics està en un continu creixement degut a les millores ambientals i econòmiques que això comporta. Centrant-nos en les instal·lacions de biomassa per generació d’energia tèrmica de petita potència (<1MW), la seva implantació arreu del territori català (sobretot en zones climàticament més fredes) s’està produint d’una forma notable, en part, gràcies a les diferents línies de subvencions que apareixen.

Tot i que les instal·lacions de biomassa per usos tèrmics no són una tecnologia nova, encara es poden observar instal·lacions noves que no presenten els criteris de qualitat mínims per tal d’assegurar que la instal·lació podrà funcionar en condicions òptimes. És per això que des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, en el marc del projecte de cooperació entre els Grups d’acció Local de Catalunya, l’ENFOCC (Energia, Forest i Canvi Climàtic), es va decidir tirar endavant aquesta
guia amb la voluntat de recopilar tota la informació existent en l’actualitat sobre les emissions de calderes de biomassa i que serveixi a gestors, tècnics i a la població en general.

Enllaç al document

BiomassaCAT és un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant relativa al sector de la biomassa agroforestal. Aquest portal s’ha creat en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Enllaç al web

El clúster de la biomassa de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa a Catalunya i té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de l’energia de la biomassa catalana.
Enllaç al web

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya disposa d’un laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals.

Podeu efectuar la vostra petició i ens posarem en contacte amb vosaltres per la recepció de mostres i pressupost.

Més informació relacionada amb els serveis que ofereix el laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals.

Amb l’objectiu d’avaluar la dinàmica del sector de la biomassa forestal a Catalunya s’ha recopilat les dades de producció i consum d’aquesta font d’energia. Aquest estudi ha estat possible gràcies a la feina realitzada en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola.

L’increment de la producció de biomassa ha estat positiu any rere any des del 2007 fins a l’actualitat demostrant l’empenta i la fortalesa d’aquesta font d’energia amb gran projecció de futur.

Accés a les dades

Podeu consultar també els preus de la biomassa i el consum de biomassa

Recull de noticies relacionades amb la biomassa i la gestió forestal sostenible Noticies categoria d’biomassa i gestió forestal

Vehicle Elèctric

A Better Routeplanner 3.7. Interessant eina web per a simular  trajectes en vehicle elèctric i analitzar el rendiment de les bateries.

Enllaç al web

La Generalitat de Catalunya i moltes Adminsitracions locals estan treballant per impulsar una xarxa de recàrrega pública que cobreixi de manera estratègica tot el territori.

En aquest sentit l’ICAEN ha creat un visor d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics que proposciona informació en temps real sobre la localització, la disponibilitat i l’estat de les estacions.

En aquest Visor podreu trobar informació en temps real de les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics d’accés públic, l’eina també està oberta per tots els gestors d’estacions de recàrrega amb la intenció d’esdevenir un referent d’informació d’estacions de recàrrega per a usos professionals i per la ciutadania. El visor és una eina més, desenvolupada per l’ICAEN dins el pla estratègic PIRVEC, per fer de Catalunya un país atractiu per la mobilitat elèctrica en el menor temps possible.


Enllaç al visor web

Electromaps és un proveïdor de serveis de mobilitat elèctrica amb seu a Barcelona. Des de 2009 ajudem als conductors de vehicles elèctrics de tot el món a trobar tots els punts de càrrega disponibles tant els gratuïts com els de pagament, i facilitem el procés d’accés i pagament directament des de l’aplicació mòbil.

La nostra missió, borderless charging, té com a objectiu unificar tota la infraestructura de recàrrega i millora l’experiència d’usuari dels vehicles elèctrics. Electromaps és una plataforma col·laborativa, les aportacions individuals dels conductors de vehicles elèctrics són de vital importància per tenir tota la informació actualitzada.

La informació de punts de càrrega que mostrem prové principalment:

 • Aportacions de conductors de vehicles elèctrics
 • Aportacions de propietaris de punts de càrrega
 • Acords amb plataformes de Roaming
 • Acords amb gestors de càrrega

En Electromaps també desenvolupem una solució SaaS per a la gestió i cobrament dels punts de càrrega destinat a empreses privades, immobiliàries i ajuntaments. Al publicar els seus punts de càrrega en temps real a Electromaps li assegurem la màxima visibilitat i augment de les reserves. Com a empresa compromesa amb el futur sostenible, participem a diversos programes de recerca nacional i internacional per tal de millorar la mobilitat elèctrica i incrementar l’ús de les energies renovables.


Enllaç al web

El CREVE es un centre pioner dissenyat específicament per donar serveis en les tecnologies del vehicle elèctric lleuger, i oferir un seguit de recursos de suport al teixit empresarial del territori per a la promoció de noves línies de negoci basades en el sector del vehicle elèctric. Que fan?
Imagen
 
 
 • Formació especialitzada en vehicle elèctric
 • Sessions de sensiblització pels instituts
 • Seminaris de reciclatge per a docents del sector
 • Tenim l’equip CREVE que participa a l’ELECTROCAT 
 • Organitzem aparadors tecnòlogics i Trobades d’Experts

Enllaç a la web del CREVE

Recull d’informació elaborat per L’ICAEN sobre el vehcile elèctric.

 • ​Què és?
 • Tipus i Avantatges.
 • Autonomia i bateries elèctriques.
 • Infraestructura de recàrrega.
 • Com instal·lar un punt de recàrrega a casa

Accés a la web

 

Si esteu pensant en adquirir un vehicle, aquesta aplicació us ajudarà a decidir quin és el tipus de vehicle que millor s’adapta a les vostres necessitats reals de mobilitat. 

L’eina calcula una comparativa tenint en compte aspectes energètics, ambientals i econòmics dels diferents tipus de vehicles en funció dels paràmetres introduïts: distància habitual recorreguda, entorn habitual per on us desplaceu, ús del vehicle, etc.

Des del punt de vista d´eficiència energètica i qualitat ambiental, el vehicle elèctric és l’opció més adequada per garantir una mobilitat energèticament sostenible i baixa en emissions contaminants.

Accés a la web

Geotèrmia

L’ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya.

Hi trobareu dades, mapes, i accés al Geoíndes superficial i profund. (Potencial d’explotació d’energia geotèrmica de molt baixa temperatura  i  profunda a Catalunya)

Accés a la web

Exemples d’instal.lacions de climatització equipades amb geotèrmia superficial a Catalunya.  En aquest apartat, podeu trobar exemples de casos d’èxit d’instal·lacions de climatització amb sistemes de bescanvi geotèrmic situades arreu de Catalunya. Mostren diverses tipologies, dimensions del camp de captació i gran varietat de potències instal·lades. Els exemples es poden descarregar en format de fitxa divulgativa en PDF elaborat per el Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya.

Enllaç al recull

Recull de noticies relacionades amb l’energia geotèrmica Noticies categoria Geotermia

Aerotèrmia

Breu resum sobre que és l’aerotermia i les seves aplicacions publicat al  ’Informatiu Construcció / Arquitectura / Urbanisme , publicació trimestral que edita el CAATEEB .

​Què és l’aerotèrmia?
En què consisteixen i com funcionen les instal·lacions aerotèrmiques 

Sistemes i aplicacions de l’aerotèrmia
Tipologies d’edificació adequades i predimensionat   Més info

 

Recull de noticies relacionades amb l’aerotèrmia  Noticies categoria Aerotèrmia

Eficiència Energètica

Si voleu renovar les finestres de casa vostra, aquesta aplicació us ajudarà a triar l’opció que més us convingui. 

L’eina calcula quin tipus de finestres són més adients en funció de la zona climàtica on està situat l’edifici i l’orientació de cada finestra, i el cost d’adquisició aproximat sense instal·lació ni impostos. També us donarà una idea de l’estalvi econòmic (€) en energia consumida (kWh/any) que suposaria el canvi de finestres. 

El resultat serà una guia del que haureu de demanar a l’instal·lador per a tenir unes finestres eficients que us ajudin a estalviar energia, reduir el soroll i aconseguir més confort a casa vostra. Instal·lar unes finestres energèticament eficients redueix la demanda d’energia, afavoreix el medi ambient i fa casa nostra més sostenible. 

L’Institut Català d’Energia us presenta els resultats de les simulacions del Quadern Pràctic “Rehabilitació energètica d’edificis” una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials.

L’eina s’adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l’edificació, per orientar-los a l’hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d’una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l’estalvi energètic, el cost econòmic i el temps d’amortització de les mesures que es desenvolupin.

L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada cop més important en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. En aquest procés, el paper del ciutadà és clau ja que passa de ser un consumidor passiu a ser un agent actiu productor i consumidor d’energia. Serà a l’edifici on s’integrarà la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, i on es podrà fer efectiu l’autoconsum i la recàrrega del vehicle elèctric.

A Catalunya el 60% del parc d’habitatges és anterior al 1980, data en què es va iniciar el marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica. A Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic, i des de l’1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d’edificis que una autoritat pública ocupi amb més de 250 mi siguin freqüentats habitualment pel públic (RD 235/2013).

El Mapa de mesures és una eina dissenyada per identificar el conjunt de mesures d’estalvi i eficiència energètica que es poden implantar per reduir el consum energètic. Consta d’un cercador on s’hi poden trobar les solucions més adequades classificades per tipus d’actuació, tipus de tecnologia i paraules clau. L’eina també disposa d’un seguit d’infografies que mostren les mesures específiques més rellevants en diferents tipus d’instal·lacions industrials. A més, per a completar la informació, també es pot accedir al Directori de subministradors d’equips i serveis de l’Institut Català d’Energia.

El Mapa de mesures és una eina dissenyada per identificar el conjunt de mesures d’estalvi i eficiència energètica que es poden implantar per reduir el consum energètic. Consta d’un cercador on s’hi poden trobar les solucions més adequades classificades per tipus d’actuació, tipus de tecnologia i paraules clau. L’eina també disposa d’un seguit d’infografies que mostren les mesures específiques més rellevants en diferents tipus d’instal·lacions industrials. A més, per a completar la informació, també es pot accedir al Directori de subministradors d’equips i serveis de l’Institut Català d’Energia.

Guía Práctica: Diseño y adquisición del alumbrado exterior LED  

Recull de noticies relacionades amb l’eficiència energètica  Noticies categoria Eficiència energètica

Domòtica

La domòtica controla i automatitza la gestió intel·ligent de l’habitatge. Aporta confort, comunicació i seguretat, a més de gestionar eficientment l’ús de l’energia, afavorint l’estalvi d’aigua, electricitat i combustibles. Mitjançant la incorporació de sistemes domòtics en la seva llar, podrà gestionar intel·ligentment la il·luminació, climatització, aigua calenta sanitària, el reg, els electrodomèstics, etc., aprofitant millor els recursos naturals, utilitzant les tarifes horàries de menor cost, i d’aquesta manera reduir la seva factura energètica mentre guanya en confort i seguretat

Recull de noticies relacionades amb la domòtica i l’eficiència energètica  Noticies categoria Eficiència energètica

Eòlica

L’energia eòlica fa referència a aquella tecnologia que aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica.

L’energia eòlica de baixa potència (mini eòlica): aprofitament dels recursos eòlics mitjançant la utilització d’aerogeneradors de potència inferior als 100 kW i amb una àrea d’escombrat que no superi els 200 m2.

Pla de determinació de les zones de desenvolupament prioritari per a l’energia eòlica de Catalunya

EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, neix de la necessitat del sector de tenir una sola veu per assolir una implantació racional de l’energia eòlica a la comunitat catalana.

En formen part primers fabricants d’aerogeneradors de l’àmbit mundial, europeu, espanyol i català, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres així com petites i mitjanes empreses de l’àmbit econòmic local català (enginyeries, consultors, gabinets d’advocats, etc.)

Presentació del CTM (Centre Tecnològic de Manresa) sobre l’energia minieòlic:  <100 kW (típic 25 kW)

 L’objectiu principal del projecte Viure de l’aire del cel és instal·lar un aerogenerador de propietat compartida, que permeti generar electricitat neta i verda, tot fent possible la solidaritat entre les persones que viuen a zones urbanes i les que viuen a zones rurals.

Un objectiu addicional és fer possible que les persones i/o fami­lies puguin manifestar que l’energia que utilitzen en la seva vida quotidiana és verda i neta, generada en l’emplaçament on hi ha instal·lat l’aerogenerador.

Recull de noticies relacionades amb l’energia eòlica i minieòlica  Noticies categoria Eòlica

Gestió de l’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua. Creada l’any 2000, l’ACA impulsa el seu pla d’acció per garantir, ara i en el futur, l’abastament, la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat en origen (aigües subterrànies i superficials). Aquest pla d’acció també impulsa el sanejament de les aigües residuals i la protecció i conservació de les masses d’aigua i dels ecosistemes associats. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va sorgir de la fusió de la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigües.  Enllaç  

Canon de l’aigua  Enllaç

Sabies que la “petjada hídrica” mitjana al món occidental se situa al voltant dels 5.400 litres per persona i dia? Això equival al consum d’una piscina olímpica per persona i any.

A través de l’aplicació “el comptador de la petjada hídrica” podreu visualitzar quanta aigua gasteu en els hàbits d’higiene personal i també en els vostres hàbits alimentaris. Les dades són orientatives ja que els consums poden variar entre uns països i uns altres en funció de la disponibilitat d’aigua i la resta de costos associats a la producció dels aliments i altres bens i serveis (roba, aparells electrònics, electrodomèstics, transport, energia, etc) que fem servir cada dia.

El comptador de la petjada hídrica vol convidar a la reflexió sobre els nostres hàbits de consum i el seu impacte sobre els recursos naturals; així mateix vol promoure l’acció cap a uns hàbits cada vegada més sostenibles.

Enllaç

Ajuts i Subvencions

Recull de subvencions elaborat per l’ICAEN. Hi trobareu les subvencions pròpies de l’ICAEN i també d’altres organismes (IDAE, Diputacióncs, Unió Europea…) 

Recull de subvencions elaborat per l’IDAE. Hi trobareu les subvencions pròpies de l’IDAE i també d’altres  institucions estatals i de la Unió Europea…).

Concessions de subvencions pel programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES regulat per les bases publicades al Real Decret 72/2019, de 15 de febrer). S’ha publicat una convocatòria específica per persones físiques per poder sol·licitar vehicles sostenibles i infraestructura de recàrrega i una altra convocatòria per a la resta de possibles destinataris dels ajuts (administració pública, empresa privada, autònoms, comunitat de propietaris, ….) i per totes les actuacions: vehicles sostenibles, infraestructura de recàrrega, promoció de préstecs de bicicleta elèctrica i actuacions de plans de desplaçament d’empresa (PTT o PDE).
Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya l’Institut Català d’Energia, n’és l’òrgan gestor. Es poden sol·licitar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC, a través d’aquesta pàgina web.

Subvencions de l’Agència catalana de l’aigua. Vigents i pendents de convocatòria.

L’ICF finança a emprenedors, autònoms, micro empreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers. Troba el producte que millor s’adapti a les teves necessitats.  Enllaç

Destaquem:

ICF Ecoverda. Préstecs per a autònoms, empreses o entitats (públiques o privades) amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

L’Instituto de Crèdito Oficial és un banc públic amb forma jurídica d’entitat pública empresarial (EPE), adscrita al Ministeri d’Economia i Empresa.
Les seves funcions són principalment promoure activitats econòmiques que contribueixin al creixement, al desenvolupament del país i a la millora de la distribució de la riquesa nacional. Especialment, aquelles que per la seva transcendència social, cultural, innovadora o ecològica, mereixin una atenció prioritària.  ​

Recull i explicació detallada de ls següents programes amb finançament europeu:
 • Programa Horizon 2020
 • Programa LIFE+
 • Programa Interreg MED
 • Programa Interreg POCTEFA

Instal.ladors i empreses especialitzades

Recull d’empreses especialitzades en energies renovables , eficiència energètica, etc. de la comarca de l’Alt Urgell.  Enllaç

Recull d’empreses especialitzades en energies renovables , eficiència energètica, etc. de la comarca del Ripollès.  Enllaç

Actualment existeixen una sèrie de titulacions gestionades per diferents entitats acreditades que us poden ser útils si:

 • Voleu certificar el vostre coneixement i experiència. En aquest cas, les hores lectives de les formacions estan enfocades sobretot a la preparació de l’examen.
 • Esteu cercant un professional acreditat. En els enllaços adjunts trobareu la relació dels professionals certificats amb la formació adequada.

A continuació trobareu els cursos de formació que es declaren adequats per a formar professionals com a auditors energètics segons el RD 56/2016.

 

Pirinnowa’tt

 1. Seminari de producció de biomassa (2016) https://drive.google.com/open?id=1BrxmN0_Dm4GEVkOYlU1YMUkM2v7lsA88
 2. Seminari per instal·ladors de caldereria (2016) https://drive.google.com/open?id=1ORCyV38-gi6d0VcE7fkXXVMd5TTnfB3N
 3. Seminari de gestió integral de l’aigua del sector municipal (2017) https://drive.google.com/open?id=14r1IhCICDZbRLUC5bHeY7nsw-JHsdy0f
 4. Seminari de gestió integral de l’aigua del sector privat (2017) https://drive.google.com/open?id=1qQ2jzJPt7-COpY35EUc9Lj5UQBRapFWq
 5. Innovació en la gestió i l’eficiència energètica. Telegestió. (2017) https://drive.google.com/open?id=162Rm2CxVbEK2WLJdb_zPVMUL5bpd51wE /  https://drive.google.com/open?id=10ImhzifJP7wGYEDLvqeA8IqVJ7G3ZYwg
 6. Eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat – Dialux (2018) https://drive.google.com/open?id=1NyTG2XN0kVUHmAlwSaJ0Q3nkdGf7GtNk
 7. Biomassa: més oportunitats de treball en green jobs (2018) https://drive.google.com/open?id=1th-8Jvo0zI_1jx0pfuTH_mlvB9V6iCnQ
 8. Mecanismes innovadors de finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica (2018) https://drive.google.com/open?id=1Tz8KQlsI5XMMMZ_kd1r6fwtxnTn_C1K8
 1. Comptabilitat energètica https://drive.google.com/open?id=18_e86t61T613Yy2N5g1bCWHF72ivauIg
 2. Biomassa forestal i ocupació https://drive.google.com/open?id=12jEMwnf4eOK_F2nlA8DdUgzPjnUngkzB
 3. Biomassa forestal (extret del seminari) https://drive.google.com/open?id=1f3jbn5B1mDlJhntDES6UYDyCWZ3z0sDj
 4. Transició energètica com a font d’ocupació https://drive.google.com/open?id=168lCvxmiBcIH5UF0RJQXuv7xPMFJSs4F
 5. El canvi climàtic al Pirineu https://drive.google.com/open?id=1Pch4ujU7RuLlEXwHLQJuoX5kgzSrBfPi
 6. Il·luminació eficient https://drive.google.com/open?id=1IsBU2MKKi71c4pYAqLBIh58Mo-Dn6Clq
 7. Com reduir el consum elèctric https://drive.google.com/open?id=1WU6D4GeGJp4j-1dfDRAXabjm5WuphiWp
 8. Energia renovable i ocupació https://drive.google.com/open?id=10CD0hDmozAuh1XqebyLuAi2BhBGhHQwT
 9. Per què puja el preu de la llum? https://drive.google.com/open?id=1UGuseglE-TLyQJpOX0evlJm18eEi6eW8
 10. Com entendre una factura d’aigua https://drive.google.com/open?id=1lKz_5—rSr65Xwg-d0cDckE6nyWA1gX
 11. Transició energètica https://drive.google.com/open?id=1LszhE1YY-MMijRfL1e6oASR_-1DxjI0i
 12. Com reduir el consum elèctric a l’estiu https://drive.google.com/open?id=1j2aHJekgA-ZJGHRdq0-u1px1SL2X-lkV
 13. Creix la ocupació en energies renovables https://drive.google.com/open?id=1oHumEnfvz0NIWJPOD0YzB-J0DS6C20g1
 14. Eficiència energètica https://drive.google.com/open?id=15nLgHTDBMn9599UOANHNI0bU_H9dDDT0
 15. Petjada hídrica https://drive.google.com/open?id=1WFCSLMTL9-ug1BIRq90ch9iYTuW2RLut
 16. Com estalviar calefacció a l’hivern https://drive.google.com/open?id=1WPxw1yboMaPeqkkbuY5PV_k4EYrXcHVy
 17. Autoconsum fotovoltaic https://drive.google.com/open?id=1iRE-rTrHBpRcEqPP69qtW5YXtz3UpNW-
 18. Vehicle elèctric https://drive.google.com/open?id=1Tmi-YhbtZg5XhRJKqmsBB7nyHzvxa1z5
 19. Solar fotovoltaica amb o sense bateries https://drive.google.com/open?id=1BXF01twEgR3Bzp2n3oniQ_xYtwnfsSYp
 20. Transició energètica https://drive.google.com/open?id=1_J4wnYDcWsf_XZ7Mxxh-pe38BMBAOcPM
 21. Transició energètica i ocupació https://drive.google.com/open?id=1kydacJVfWACkX51ZvNgHmiIo-cuD09Fl
 22. Estudi de potencial FV https://drive.google.com/open?id=1cIQE53QJqpn2hUs4vcwvZbhOdqe0pgIS
 23. Què cal fer per escalfar-se amb biomassa? https://drive.google.com/open?id=1z72ebKO1AQjy1XVZigOIDaOuhrsc9bIH
 24. Forest4local https://drive.google.com/open?id=1j3ThhLoI1INGrE-UVsgkUuecsRHkBMXw
 1. Capacitació especialitzada en gestió forestal (2016) https://drive.google.com/open?id=1LiOYT7sjXPWMAONXh8wCete9VZKWFXiT
 2. Manteniment bàsic d’instal·lacions elèctriques i tèrmiques (2017) https://drive.google.com/open?id=1LA4UxxEIpZ8j4gj_VirtnxuWlQczJENf
 3. Estalvi i eficiència en consums d’energia i aigua. Telegestió (2017) https://drive.google.com/open?id=12bp94nEdgMt5hdRZOcz6I059Ko6S-ZuA
 4. Capacitació en operacions auxiliars en instal·lacions d’estalvi i eficiència energètica (2018) https://drive.google.com/open?id=1_bAF8L0O8B6Iz6lGZyEsiC8A-A1dywKE
 5. Capacitació especialitzada en instal·lacions de biomassa (2019) https://drive.google.com/open?id=1m5_PO9egn_uV_D2XtObnHyrdyBpirhQi
 6. Capacitació especialitzada en instal·lacions solars fotovoltaiques (2019) https://drive.google.com/open?id=13smYzivFn3WYSgZytQmS7HayFR-O5Tel
 7. Capacitació especialitzada en instal·lacions solars tèrmiques (2019) https://drive.google.com/open?id=1kwUphCm3xl71FqSZPSJs2y3Qk6kEDTNc
 8. Capacitació especialitzada en domòtica (2019) https://drive.google.com/open?id=1sdkg2f57go-JI9kzpfQb3U8X3XXAZ7gi
 9. Capacitació especialitzada en instal·lacions de geotèrmia i aerotèrmia (2019) – Pendent
 1. Implementació de noves tecnologies aplicades a la gestió forestal –LIDAR (2016) https://drive.google.com/open?id=1qhjHBy8ZCPRmUxyR6ev4aiqZiPhdyZhV
 2. Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a la creació de valor a les comarques del Ripollès i l’Alt Urgell (2017) https://drive.google.com/open?id=1Fe2IgKvWqs_KSPxUC0lzQvjgzzsFMr54
 3. Bones pràctiques: implementació de la telegestió com a font d’estalvi i millora de la competitivitat. (2017) https://drive.google.com/open?id=1Rm1B53rnrBTnPmWlMg_louikX7cUQdge
 4. Diagnosi per a l’optimització de la gestió integral del cicle de l’aigua a sectors econòmics del Ripollès (2018) https://drive.google.com/open?id=1h0aGzrFFEsOgK41ZFT1zAOx9pK-WWP_l
 5. Anàlisi per a la implementació de solucions innovadores per a millorar l’eficiència dels regs a l’Alt Urgell. (2018) https://drive.google.com/open?id=1WG86ZNAUyst1uA7BBPsRZy1iZ9jRejQH
 6. Implementació de la Gestió Forestal público-privada conjunta al Ripollès. (2018) https://drive.google.com/open?id=1xZrtv_vspkf745ai9J-i0m4zAtdU5HZ9