Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Resolució definitiva de concessió de subvencions a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 amb l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència ha publicat la resolució definitiva de concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol).

20190423_resolucio provisional eix 4 i 6 entitats locals feder

Les operacions subvencionables amb assignació de cofinançament de l’eix prioritari 4 incloses en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, amb l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors són:

 1. Consell Comarcal de l’Alt Urgell: Impulsa Energia. Millora de l’eficiència energètica i gestió de l’enllumenat i edificis públics a l’Alt Urgell.
 2. Consell Comarcal d’Osona: Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona.
 3. Consell Comarcal de l’Alt Penedès: Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat.
 4. Diputació de Tarragona: Aulaplus, servei integral de formació pel territori.
 5. Ajuntament de Mataró: Procés d’impuls de la Transició Energètica de Mataró.
 6. Ajuntament de Granollers: BIOenergia per al desenvolupament local.
 7. Ajuntament d’Amposta: Amposta ciutat sostenible.
 8. Consell Comarcal del Garraf: Projecte d’eficiència energètica del Garraf.
 9. Diputació de Girona: “GiraEfi” Millora de l’eficiència dels municipis de la demarcació de Girona.

Les operacions presentades a l’esmentada convocatòria s’emmarquen en els objectius específics (OE) de les prioritats d’inversió (PI) següents:

 • (PI 4.1) foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables:
  • (OE 4.1.2) augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la planificació de les comunitats autònomes;
 • (PI 4.3) suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges:
  • (OE 4.3.1) millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

Els imports per eixos prioritaris (EP) que es podran concedir per l’OE 4.1.2 són de 4.000.000 d’euros i de 4.123.018,56 d’euros per a l’OE 4.3.1.

Font:  Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/actualitat/detalls/noticia/20190423_proposta-resolucio-eixi-4-i-6-entitats-locals-feder

Leave a comment