Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Resultats finals del projecte «BEenerGi», energia sostenible per als municipis gironins

·    El programa de la Diputació de Girona ofereix assistència tècnica, jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals 
·    Els resultats obtinguts es sintetitzen en: 
–    110 municipis assessorats
–    20,30 milions d’euros d’inversions mobilitzats i 6.037,3 tCO2 estalviades
–    311 llocs de treball creats al territori
–    6.431 hectàrees forestals gestionades de manera sostenible
–    estalvi global de 1.431.167 euros/any de consum energètic municipal
·    Presentada la justificació del projecte «BEenerGI» 

Des de l’abril de 2015, el projecte «BEenerGI» ha assessorat des del punt de vista tècnic, jurídic i financer més de 110 municipis de les comarques gironines amb la finalitat de dur a terme actuacions per promoure l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals, així com la creació de xarxes de calor amb biomassa i la producció local de biomassa sostenible.

Gràcies al projecte «BEenerGI», a les comarques gironines 100 municipis han millorat l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis, la qual cosa ha suposat un estalvi total de 6.037,32 tones de CO2, la mobilització de 20,30 milions d’euros en inversions i la creació de 311 llocs de treball. A més, els contractes han generat una mitjana d’estalvi energètic del 32,22 %. Cal destacar que a curt termini més de 34 municipis preveuen impulsar nous contractes amb microempreses de serveis energètics i que aquestes actuacions suposaran una nova inversió al territori de 16,1 milions d’euros en els propers anys.

Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica d’edificis i la creació de xarxes de calor, el projecte «BEenerGI» ha impulsat l’eliminació de l’ús de combustibles fòssils per l’ús de biomassa forestal local i sostenible en 110 edificis de 45 municipis.

Aquest consum en biomassa forestal ha contribuït a disminuir el risc d’incendi forestal en 6.431 hectàrees gràcies a la gestió forestal sostenible. Al mateix temps ha generat un estalvi de 2.612 tones de CO2 i la creació de 282 llocs de treball. Cal destacar que 15 municipis més preveuen instal·lar calderes de biomassa en els seus edificis.

A més, el programa «BEenerGI» proporciona l’accés a les dades de consum d’energia local i promociona la comunicació dels resultats del programa a través d’Europa per tal que aquests nous esquemes es puguin replicar a altres regions.


Més informació sobre el projecte «BEenerGI»
L’equip tècnic del projecte «BEenerGI», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, ofereix assessorament gratuït als municipis signataris del Pacte d’alcaldes a través del Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines. 

El Pla inclou el següent:
1)    Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.
2)    Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament.
3)    Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.
4)    Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.
5)    Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa procedent de la gestió forestal sostenible en l’àmbit local.
6)    Publicació de dades de consum energètic municipal en format obert (open data).
7)    Assessorament financer per a inversions de projectes d’eficiència energètica i d’energies renovables.
8)    Seguiment del contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o bé microempreses de serveis energètics (MESE).

En el cas que un municipi sol·liciti assistència per dur a terme inversions en eficiència energètica de l’enllumenat públic o d’edificis municipals, l’equip tècnic del projecte «BEenerGI» n’estudia la viabilitat. Si és necessari, encarrega l’auditoria energètica de l’enllumenat públic i, en el cas d’edificis, el projecte executiu per a la instal·lació de calderes de biomassa o per a la creació de xarxes de calor. Un cop quantificada la inversió, l’equip tècnic analitza les diferents opcions de finançament i de contractació més adequades per a cada municipi.

En total 110 municipis han sol·licitat el Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines.

Font: Diputació de Girona

Leave a comment