Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

S’inicia el procés per constituir l’Associació de Municipis per l’Energia Pública

 

Font: Ajuntament de Terrassa

La transició energètica s’està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per iniciar aquest procés de descarbonització de l’energia i de l’economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones.

El sistema elèctric de Catalunya es troba en una situació molt desfavorable, amb un gran predomini del consum de combustibles fòssils i una enorme dependència de les centrals nuclears. El compromís de l’Estat amb la UE és arribar al 42% d’aportació de les energies renovables al sistema elèctric, partint d’una contribució actual del 18%. Però si ens fixem només amb Catalunya, partim de més avall, i només tenim una contribució del 8% de generació d’energia elèctrica renovable.

L’energia és un dret fonamental i les administracions públiques n’han de ser garants. La lluita contra l’emergència climàtica i el compromís amb un model energètic just, sostenible i renovable, obliguen les administracions a fer i promoure un ús responsable de l’energia.

Què és l’AMEP?

Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), una entitat que tindrà per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos

Per què es crea?

El model energètic actual general grans costos ambientals, socials, econòmics i de salut que, en el context actual d’emergència climàtica, cal modificar per anar cap a una transició energètica que requereix una profunda reforma del model de distribució d’energia elèctrica i on els Ajuntaments són part fonamental. Terrassa defensa aquest canvi i lidera la constitució d’aquesta entitat, amb els treballs preparatoris per a la seva creació, assessorant als municipis que es vulguin adherir i assumint el control i la gestió de l’Associació, fins que aquesta disposi de recursos propis. L’AMEP també està oberta a la incorporació de nous municipis, noves entitats públiques, sectors acadèmics i societat civil organitzada, i compta ja amb l’adhesió de la Xarxa per la Sobirania Energètica i l’Associació de Micropobles de Catalunya.

Quin són els objectius a complir?

Treballar plegats i intercanviar coneixements i experiències.
Promoure relacions i col·laboracions entre municipis.
Donar suport als municipis, associats o no.
Interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions.
Documentació:

Qui la integra?

Un total de 47 municipis i 2 entitats de Catalunya varen signar el Protocol de mesures d’impuls de l’AMEP que regula el marc de col·laboració que donarà pas a la seva constitució. L’Associació està oberta a la incorporació de més municipis, altres entitats locals, sector acadèmic, societat civil organitzada i persones.
Un total de 125 municipis i entitats de Catalunya s’han interessat per aquesta iniciativa, i cal destacar la transversalitat territorial, amb municipis de les quatre províncies de Catalunya incloses les capitals, la referent a la dimensió, comptant amb pobles, vil·les i ciutats de població tant diferent que van des del  municipi més poblat de Catalunya al més petit, i finalment, la transversalitat política, amb alcaldies de tots els principals partits.

Aquests 125 municipis representen a més de 3,5 milions de ciutadanes i ciutadans d’arreu del país, pràcticament la meitat de la població. La meitat ja han aprovat l’adhesió als seus plenaris, i la resta ho faran majoritàriament els mesos de novembre i desembre. A continuació adjuntem la relació de municipis i una presentació del procés de constitució de l’AMEP que incorporà diverses dades sobre la composició de municipis interessats

Més informació a: https://www.terrassa.cat/associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-energia-publica

 

 

Leave a comment