Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Avantatges de la comptabilitat energètica amb Enegest

OPTIMITZACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS

Un dels objectius principals del la comptabilitat energètica és permetre que els usuaris puguin dur un control detallat dels subminisraments energètics de la seva empresa o el seu habitatge. Connèixer al detall quanta energia consumim al llarg de l'any, les seves variacions, el preu real a que la pagueml, si facturen correctament la potència contractada, valorar si la demanda energètica s'ajusta a les necessitats, entre d'altres, és el pas previ per a poder optar i escollir un contracte òptim a nivell de preu i condicions, que s'ajusti a les necessitats reals de l'empresa.

CÀLCUL DE LA PETAJADA ENERGÈTICA

L’aplicació també ofereix el càlcul de la petjada de carboni energètica, indicant els kg de diòxid de carboni equivalents als consums energètics introduïts, dades que ens permetran conèixer l’impacte que genera l’activitat a nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

RÀTIOS ENERGÈTICS

Enegest també permet calcular diversos ràtios energètics, que faciliten establir relacions entre factors energètics (consum, cost i petjada de carboni) i un seguit d’indicadors anuals de l’empresa, dades que ens ajuden a conèixer l’eficiència energètica de l’activitat desenvolupada. Amb els ràtios podrem conèixer per exemple, el consum energètic per pernoctacions, clients, facturació, m2 calefactats, etc.

CÀLCUL DEL PREDIMENSIONAT SOLAR

Finalment, l’aplicatiu permet enllaçar amb l'eina de càlcul del predimensionat soalr i importar totes les dades relatives al subministrament elèctric de l’empresa per així fer un pre-estudi del dimensionat de l’autoconsum fotovoltaic i obtenir els valors de producció energètica, l’estalvi econòmic, l’inversió aproximada i el seu període de retorn.