Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

Execució de l’enderroc de la presa del Ritort que permetrà la recuperació fluvial

Font: Ajuntament de Molló

El 1985 es va redactar el projecte constructiu de l’aprofitament hidroelèctric de les aigües del riu Ritort, i el 1989 la Junta d’Aigües de Catalunya (antica Agència Catalana de l’Aigua -ACA-) va atorgar a l’Ajuntament de Molló la concessió d’aprofitament d’aigües superficials per a la producció d’energia elèctrica.

 

Al 1990 s’inicia la construcció dels assuts per l’aprofitament de les aigües del riu Ritort i del torrent de Fabert, i el 1991 entra en explotació l’aprofitament hidroelèctric, mitjançant concessió de l’Ajuntament a una empresa privada.

 

A l’any 2001 l’Agència Catalana de l’Aigua va iniciar expedient d’extinció de la concessió per incompliment de les condicions especials establertes (incompliment de l’alliberament dels cabals ecològics), i el 2003 l’Agència Catalana de l’Aigua resol l’extinció del dret de l’ús privatiu del domini públic hidràulic per caducitat de la concessió, resolució que els titulars (ajuntament i empresa privada) van recórrer.

 

L’any 2006, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona declara la caducitat de la concessió d’explotació de la minicentral hidroelèctrica de Molló (sentencia núm. 89/06 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona), que va ser apel·lada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que finalment va confirmar la sentència núm 89/06, amb la retirada de la concessió d’aprofitament d’aigües.

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) vol recuperar l’entorn fluvial dels aprofitaments hidroelèctrics del Ritort i de la riera de Fabert i l’any 2010 es va redactar el projecte executiu de Restitució del medi a l’entorn fluvial de l’aprofitament ubicat als rius Ritort i Fabert al terme municipal de Molló. El projecte no es va executar.

 

Ara, el Departament de Territori i Sostenibilitat, per resolució de 13 de febrer de 2019, va encarregar a Infraestructures.cat, la redacció del “Projecte actualitzat sobre millora connectivitat fluvial. Restitució del medi a l’entorn fluvial de l’aprofitament hidroelèctric ubicat als rius Ritort i Fabert al TM de Molló.” i a partir d’aquest mes d’agost de 2020 començaran els treballs per executar-lo. El projecte té informe favorable de l’Ajuntament de Molló.

 

Aquests treballs consistiran en:

 

a) La demolició de les estructures de la presa ubicades al riu Ritort, on es contempla la demolició del vessador -assut pròpiament-, el mur lateral dret i el canal de derivació (entre el vessador i el dessorrador). En una segona fase, es demoliran la resta d’estructures: bàsicament el dessorrador i la caseta de l’entrada. Es preveu la restauració i revegetació del talús generat en el condicionament del camí d’accés a la cua de l’embassament, així com l’estesa de terra vegetal, la sembra manual i la plantació d’espècies arbustives. També s’aplicaran mesures de protecció ambiental destinades a la preservació de les espècies piscícoles.

 

b) Eliminació de la captació-presa en el torrent de Fabert: es demoliran totes les estructures existents de la presa al torrent de Fabert que derivava l’aigua cap a la presa del Ritort. Es procedirà a una remodelació fisiogràfica de l’entorn de la zona afectada i s’aplicaran també mesures de protecció ambiental.

 

c) Demolició parcial del canal de desguàs de la central hidroelèctrica al veïnat del Riberal.

 

d) Eliminació del tram de canonada sobre el torrent de Fabert, que conduïa les aigües de la presa a la central, així com els pilars de suport.

 

El termini d’execució de les obres és de 4 mesos.

 

Leave a comment