Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

La darrera recomanació de la Comissió Europea sobre Eficiència Energètica referencia una guia de l’ICAEN

El passat dia 21 de juny, la Comissió Europea va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Recomanació (UE) 2019/1019 de la Comissió de 7 de juny de 2019 relativa a la modernització d’edificis.

És en aquest document oficial on la Comissió Europea recomana als Estats membres que consultin, entre d’altres, la “Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques dels contractes de rendiment energètic amb estalvis garantits, subjectes a regulació harmonitzada (contractes de serveis)” de l’Institut Català d’Energia, com l’exemple de document de directrius per redactar les licitacions d’EPC (Energy Performance Contract) 

Us recomanem la noticia del web de la Comissió Europea en relació a aquesta darrera recomanació: Impulsar l’eficiència energètica en el parc d’habitatge europeu: noves recomanacions sobre la modernització dels edificis

Font: Icaen

Leave a comment